การทำสัญญาเช่าและซื้อคอนโด

ในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมซื้อหรือเช่าคอนโนมิเนียมเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยนั้น แน่นอนว่าต้องเกิดการซื้อขายหรือใช้เช่ากันเกิดขึ้น และขั้นตอนต่อจากการซื้อขายหรือให้เช่านั้นก็คือการทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่านั้นเอง หากถามว่าเหตุใดถึงต้องทำสัญญานั่นก็เป็นเพราะว่าการซื้อขายหรือให้เช่าคอนโดนั้นถ้าเรากล่าวออกมาเป็นวาจาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถือว่าเป็นการผูกพันทางกฎหมายและเพื่อให้สิทธิ์การเช่าหรือซื้อคอนโดมิเนียมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายเราจะต้องจัดทำสัญญาขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในสัญญานั้นจะเป็นอย่างไรจะต้องมีรายละเอียดยังไงบ้าง วันนี้เราจะบอกกล่าวกันพอสังเขปสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเราขอแบ่งการทำสัญญาออกเป็น 2 กรณี นั้นก็คือการทำสัญญาซื้อคอนโดมิเนียมและการทำสัญญาเช่าคอนโดมิเนียม

เริ่มด้วยการทำสัญญาเช่าคอนโดมิเนียมก่อน การทำสัญญาเช่าถือเป็นส่วนสำคัญเพราะจะต้องระบุในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่ต้องลงกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่าจะเป็นคนกำหนดและเสนอให้แก่ผู้เช่า ซึ่งเมื่อผู้เช่าได้อ่านรายละเอียดดังกล่าวแล้วเป็นชอบหรือสามารถรับได้ก็เซ็นลงในสัญญาเช่าคอนโดนั้น ทีนี้เรามาดูกันว่าในสัญญาให้เช่าคอนโดนั้นควรที่จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง เราขอยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างเช่า การระบุในสัญญาว่าใครจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค ระบุระยะที่จะให้ผู้เช่าทำการเช่า มีการเก็บเงินประกันการเช่าเป็นจำนวนเท่าใด ใส่รายละเอียดของห้องที่ให้เช่าเพื่อใช้เช็คเมื่อผู้เช่าได้ยกเลิกการเช่า ระบุรายละเอียดถึงการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าซ่อมแซ่มของใช้ภายในห้องกรณีที่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเช่ารวมถึงค่าปรับเมื่อผู้เช่าจ่ายค่าเช่าล่าช้าและสุดท้ายระบุสาเหตุที่จะขอทำการยกเลิกการเช่าหากมี

ต่อไปเรามาต่อกันที่การทำสัญญาซื้อคอนโดมิเนียม สำหรับรายละเอียดที่จะต้องมีในสัญญาการซื้อคอนโดนั้นก็จะคล้ายคลึงกับการทำสัญญาเช่าคอนโดแต่ก็จะมีจุดที่แตกต่างอยู่บ้างดังนั้น ในสัญญาต้องระบุว่าซื้อคอนโดนี้เป็นอย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไร การซื้อขายจะต้องมีการวางมัดจำและการแบ่งจ่ายเป็นงวดในกรณีที่ผ่อนจ่าย เงื่อนไขการยกเลิกสัญญาว่าจะมีผลอย่างไรในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญา การกำหนดระยะเวลาในการทำสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กัน รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายละเอียดการส่งมอบคอนโด ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ และสุดท้ายการลงชื่อสัญญาของคู่สัญญาและพยาน

เพื่อให้การเช่า-ซื้อคอนโดนมิเนียมนั้นเสร็จสมบูรณ์ เราจึงต้องทำสัญญาเช่าซื้อคอนโดให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและครบถ้วนด้วย